Poradenství

Systémový přístup k lidským zdrojům - systémy hodnocení a systémy odměňování

Máte pocit, že Vaši zaměstnanci přesně neví, co se od nich chce a jaké hodnoty Vaše společnost uznává?
Připadá Vám, že Vaši zaměstnanci jsou jinak hodnoceni a jinak odměňováni?
Je práce s prémiovými fondy a fondy odměn vždy transparentní?
Nejste si jisti, zda zaměstnance školíte v tom, co je potřeba?
Přemýšlíte, jak zvýšit motivovanost Vašich zaměstnanců?
Máte úkoly od majitelů a přemýšlíte jak je splnit?

Na tyto a mnohé další otázky Vám pomůže odpovědět systémový přístup k odměňování, hodnocení a vzdělávání.
Pomůžeme Vám rozmotat stávající vazby a systémy hodnocení a odměňování, zprůhlednit je a navrhnout takové, které budou podporovat dosažení Vámi stanovených cílů, zlepší atmosféru ve společnosti, budou transparentní a srozumitelné všem zúčastněným.

Naši poradci mají praktické zkušenosti z velkých průmyslových podniků i z malých obchodních společností s navrhováním a nastavováním systémů hodnocení a odměňování s vazbou na individuální rozvoj a tréninkové potřeby zaměstnanců. Náš přístup vychází ze zásad Management By Objectives (MBO) a Balanced Score Card.    

Webdesign ALMARA s.r.o.