Poradenství

Zpracování žádostí na financování z ESF

Vážená paní, vážený pane, vzhledem k tomu, že byla zahájena Výzva č. 35 pro předkládání grantových projektů ve stěžejní prioritní ose 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v rámci oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, v rámci které se o dotaci může ucházet i Vaše společnost, dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout spolupráci s naší společností IMPEL spol. s r.o. při vypracování žádosti o dotaci. Společnost IMPEL spol. s r.o. působí na trhu služeb v oblasti grantového a dotačního poradenství od roku 2007 a má za sebou několik úspěšně zrealizovaných projektů týkajících se přípravy a zpracování žádostí na dotace z ESF. Naši spolupracovníci se podílí také na hodnocení předložených žádostí jako hodnotitelé akreditovaní MPSV. V případě zájmu o spolupráci či bezplatnou konzultaci Vašich možností v rámci systému strukturální politiky EU nás neváhejte kontaktovat.

Webdesign ALMARA s.r.o.