Poradenství

Tvorba strategie a její realizace

Má Vaše společnost nadefinovanou strategii?

Definovali jste strategii, ale nejste si jisti, jak ji uvést do života?

Váš tým je dobrý, ale nevíte, jak dosáhnout společného tahu na branku?

Máte nový projekt a přemýšlíte, jak ho nejlépe uchopit?

Můžeme Vám pomoci v hledání odpovědí na tyto otázky. Naučíme Vás používat analytické a návrhové postupy přípravy východisek pro definování strategie, definování Strategických obchodních jednotek (Strategic, Business, Units). Metodu, kterou používáme pro její rozpracování, máme dlouhodobě ověřenou. Vychází ze zásad koučování týmových porad. Každý ze zúčastněných má prostor jak k vyjádření vlastního názoru, tak k diskuzi nad názory druhých. Výstupem ovšem nejsou jednotlivé názory a návrhy, ale společný návrh celého týmu.

Výsledkem může být společný dohodnutý postup, úkoly pro jednotlivé oddělení nebo individuální dohody o výkonech všech členů týmu.

 

Rozsah a zaměření je vždy předem projednáno se zadavatelem.

 

Webdesign ALMARA s.r.o.