Poradenství

Personální audit, manažerský audit

Potřebujete vědět, zda jsou Vaše personální postupy efektivní?
Chcete mít efektivně řízen a organizován trénink a vzdělávání?
Jsou nástroje používané ve Vaší společnosti vždy v souladu s jejími cíli?
Chcete si být jisti správností výběru používaných motivačních nástrojů?
Chystáte se změnit organizační strukturu?

V praxi bývá obtížné rozlišit mezi manažerským a personálním auditem. V obou případech se jedná o systém analýz zaměřených na prověření jednotlivých personálních či jiných oblastí činností s následným návrhem na jejich úpravu, která společnosti přinese efektivnější využití zdrojů.
V případě personálního auditu se nejčastěji jedná o jednotlivé kroky náboru a výběru, dále o problematiku kvalifikace, adaptace, odměňování, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, jejich motivace apod. s cílem dosáhnout co nejlepšího využití lidských zdrojů.
V případě manažerského auditu se analyzují další oblasti jako firemní kultura, definování a rozdělení odpovědností, organizační struktura, pracovní procesy, plánování.
V obou případech se může doplnit také posouzení úrovně a předpokladů manažerského týmu firmy, případně širšího okruhu podnikových zaměstnanců.

Rozsah a jednotlivé oblasti zkoumání jsou však vždy věcí dohody mezi zadavatelem a společností IMPEL.

Webdesign ALMARA s.r.o.