Poradenství

Analýza procesů

Je rozdělení odpovědností ve Vaší společnosti transparentní?
Ví každý zaměstnanec, jaká je jeho role a odpovědnosti?
Jsou pracovní postupy definovány?

Na tyto otázky by měla odpovědět procesní analýza a její následné využití pro optimalizaci těchto procesů a rozpracování do popisů práce jednotlivých pracovních pozic ve společnosti.

Pomůžeme Vám podívat se na tyto procesy zvenku a s využitím našich znalostí a ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci navrhneme změny vedoucí k jejich optimalizaci. Nehledáme krátkodobá řešení, dáváme přednost dlouhodobé perspektivě.

Rozsah a jednotlivé oblasti zkoumání jsou však vždy věcí dohody mezi danou společností a společností IMPEL.

Webdesign ALMARA s.r.o.