Looking for Work?
News

Are You looking for work?

Register Yourself

*Je vyžadováno alespoň jedno telefonní číslo.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
*Telefon:
*Mobilní telefon:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzuji, že údaje, které jsem uvedl(a) do registračního formuláře, jsou pravdivé.

Jsem si vědom(a), že uložením (stisknutím tlačítka dole) této registrace dávám souhlas se zpracováním osobních údajů.

Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které jsem předal společnosti IMPEL spol. s r.o. (dále jen společnost), byly použity pro vyhledání vhodného pracovního uplatnění a byly uloženy u této společnosti po dobu 5-ti let za účelem vyhledání a zprostředkování vhodného zaměstnání.

Souhlasím s tím, že za stejným účelem mohou být moje osobní údaje předány případnému zaměstnavateli, aby mne mohl tento kontaktovat přímo nebo prostřednictvím společnosti.

Jsem si vědom(a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který bude proveden písemně a společnost veškeré materiály týkající se mé osoby zlikviduje.

Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami:

Filtr proti zneužití formuláře. Do následujícího pole uveďte číslicí kolik je tři plus čtrnáct?

Webdesign ALMARA s.r.o.